skip to Main Content

«1ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Δικαιώματα: Δικαιώματα Παιδιών»

«Προστασία Παιδιών και Εφήβων με έμφαση στα παιδιά σε κίνδυνο»

Με πρωτοβουλία του

Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό του ΑΠΘ

Παρασκευή και Σάββατο, 1-2 Νοεμβρίου 2019, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.


Το «Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή  για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και τον ΔΣΘ, συνδιοργανώνουν την εναρκτήρια εκδήλωση του  Forum ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Κεντρικός ομιλητής του «1ου Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Δικαιώματα: Δικαιώματα Παιδιών» θαείναι ο κ. Χρήστος Γιακουμόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα: «Προκλήσεις και προσεγγίσεις της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στο Συμβούλιο της Ευρώπης». Τον κ. Χρήστο Γιακουμόπουλο πλαισιώνουν διακεκριμένοι ομιλητές Φορέων και Οργανώσεων αρμόδιων για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών, τη διαρκή παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων με το καθεστώς των δικαιωμάτων αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους κινδύνους παραβίασης που ελλοχεύουν και, προπάντων, την παροχή συμβουλών στην ελληνική Πολιτεία για τη χάραξη μιας σωστής κεντρικής πολιτικής σχετικά με θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στις τέσσερις συνεδρίες η θεματολογία επικεντρώνεται στα δικαιώματα των παιδιών και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και, ιδίως, στα παιδιά σε κίνδυνο («εισαγγελικά»), που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) αυτά που κακοποιούνται, β) αυτά που διαπράττουν εγκλήματα και γ) τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.

Ειδικά θέματα συνεδριών:

  • Θεσμική προστασία των παιδιών
  • Δομές και κενά προστασίας
  • Παιδιά με πρόσθετη ευαλωτότητα
  • Προσφυγική και Μεταναστευτική Κρίση και δικαιώματα των παιδιών

Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολουθεί συζήτηση. Σημειωτέον ότι μετά το πέρας της δεύτερης συνεδρίας, την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Προσκλήσεις και προοπτικές για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και εφήβων»

Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό ΑΠΘ

Η ίδρυση του Κέντρου με απόφαση της Συγκλήτου εδράζεται στην πεποίθηση ότι θεμέλιο του Δικαίου της ΕΕ αποτελεί ο κοινός ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός, και στόχο έχει τη συμμετοχή του ΑΠΘ στην αναμόρφωση των εθνικών νομικών τοπίων εντάσσοντάς τα σε μια νέα, συλλογική ευρωπαϊκή τροχιά. Συνεπώς, υλοποιεί, μεταξύ άλλων, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και της κοινής γνώμης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το «Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», το οποίο θα οργανώνεται ετησίως σε συνεργασία με τους Φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και αποσκοπεί στον συνδυασμό θεωρίας και πράξης για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Προβλέπεται ομιλητές να είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές από τη Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Τμήμα Ισότητας και Δικαιωμάτων του Πολίτη της European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) της Βιέννης, την   Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εφαρμογή της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών της Γενεύης κτλ. Θα προσκαλούνται, επίσης, θεωρητικοί και φυσικά πρόσωπα, καθώς και εκπρόσωποι θεσμών ή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία των δικαιωμάτων σε συγκεκριμένο πεδίο.

 Ας μην ξεχνούμε, άλλωστε, ότι η αναζήτηση και αναγωγή σε ύψιστης σημασίας προτεραιότητα του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού και η υποχρέωση κάθε Κράτους μέλους να διασφαλίζει την προστασία και φροντίδα της παιδικής ηλικίας αποτυπώνει το γράμμα και το πνεύμα πληθώρας διατάξεων του Συντάγματος, καθώς και ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων, για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ασφαλώς, θεωρείται επωφελής η συνεργασία των Φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με το «Κέντρο Ευρωπαϊκού Νομικού Πολιτισμού», με στόχο την υλοποίηση δράσεων έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, που θα προάγουν τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και, στην πράξη, την ίδια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Επισυνάπτονται ο κατάλογος των ομιλητών/τριών, η αφίσα  και το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Ομιλίες


«30 χρόνια Προγραμμάτων Jean Monnet στο ΑΠΘ»

Θεσσαλονίκη, 21/10/2019

Η εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από την καθιέρωση προγραμμάτων Jean Monnet στο Α.Π.Θ,  υπό την αιγίδα του Κέντρου  για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό, ανέδειξε τον ρόλο των προγραμμάτων JeanMonnetστην προώθηση των αξιών της Ένωσης ως συνεκτικού της στοιχείου.  

Η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου- Καστανίδου, στην έναρξη της εκδήλωσης εξέφρασε την επιθυμία να γίνονται δράσεις στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Jean Monnet κάθε χρόνο. Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Νίκος Παπαϊωάννου,  τόνισε τη σημασία των δράσεων Jean Monnet στην  έρευνα, στη διδασκαλία, και  επιμόρφωση, στον διάλογο σε επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και στη διαρκή ανανέωση. Υπογράμμισε τη σημασία της ανάδειξης των κοινών αξιών και της κοινής  προοπτικής στο πλαίσιο της Ένωσης ενάντια στις τάσεις αποδόμησης  και στον ευρωσκεπτικισμό που την αντιστρατεύονται. Την εκδήλωση χαιρέτισε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα και η κ. Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πρόεδρος του ΚΕΝΟΠ, Καθηγητής κ. Πέτρος Στάγκος, μίλησε για την προσωπικότητα του Jean Monnet, καθώς και για τα Προγράμματα που αρχικά αποσκοπούσαν σε μια απόπειρα πρόσδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τους οικονομικούς στόχους της Ένωσης και ανέπτυξε τη σημερινή τους μετεξέλιξη.

Στη συνέχεια ο κ. Βασίλειος Σκουρής, πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ, στην ομιλία του με θέμα «Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου ως θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε τη σημασία της ΕΕ ως πρωτοπόρου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την κατοχύρωση της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο ερώτημα αν είναι ακριβές ότι υπάρχει ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός αναφέρθηκε στο σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καθιερώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης προσφέροντας τη δυνατότητα ατομικής προσφυγής. Εξάλλου, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στηρίζεται στο δίκαιο και τον νόμο, στην υπεροχή και την άμεση εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, έχει υπερβεί την όποια οικονομική διάσταση και θεμελιώνεται σε κατοχυρωμένες κοινές αξίες που συγκροτούν τον νομικό της πολιτισμό. Θεώρησε δε «Ιστορικό ατύχημα» τη μη συμπερίληψη και του κοινού πολιτισμού στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που καταγράφει τις αξίες της Ένωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ένωση προωθεί τις αξίες της παρά την υποχώρηση του κράτους δικαίου που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, παρόλο που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, με την πεποίθηση ότι πρέπει να  αντιμετωπιστεί και να προστατευθεί το κράτος δικαίου ενάντια στον αυταρχισμό.

Στη συνέχεια η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Υπουργός και Επίτροπος Ε.Ε., Πρόεδρος Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στην ομιλία της με τίτλο «4η Βιομηχανική Επανάσταση και Εκπαιδευτικό σύστημα»  τόνισε τον ρόλο της τεχνολογίας στη σημερινή εποχή,  στην αλλαγή που αυτή έχει επιφέρει, όπως για παράδειγμα στους όρους της εργασίας, της ιδιοκτησίας και της επένδυσης στην ψηφιακή εποχή, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την πλατφόρμα Airbnb, η οποία απασχολεί χιλιάδες ανθρώπων στην παροχή υπηρεσιών και παρέχει εισόδημα χωρίς, όμως, δικαιώματα, όπως στην ασφάλιση. Υπογράμμισε ακόμη, ότι η αυτοματοποίηση θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας και την αποδοτικότητα σε εκείνες τις χώρες που έχουν προετοιμαστεί. Επισήμανε ότι οφείλουμε να δεχόμαστε τα διλήμματα και να τα ξεπερνάμε  αναφερόμενη στις χαμηλές επιδόσεις που συγκεντρώνει η Ελλάδα τόσο στην ψηφιακή οικονομία, στην παροχή υπηρεσιών και στις επιχειρήσεις όσο και στην ψηφιακή εκπαίδευση και στις δεξιότητες των εργαζομένων υπενθυμίζοντας ότι  η Διά Βίου Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή πρέπει να ανήκει στη νέα γενιά Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

     Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία της κ. Κατερίνας Σαββαΐδου, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., με θέμα «Εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών της Ε.Ε: εμπόδια και προκλήσεις», στην οποία έγιναν αναφορές στα όρια δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φορολογίας και στις προσπάθειες πιο συντονισμένης δράσης ενάντια στη φοροδιαφυγή. Επισημάνθηκε δε και η σημασία που προσδίδουν στον τομέα αυτόν οι εξελίξεις στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της Ένωσης αλλά και στον ρόλο της τεχνολογίας. Οι σημερινές συναλλαγές και  το σύγχρονο εμπόριο  εντός της Ένωσης, καθώς και εκτός αυτής, επηρεάζονται από την τεχνολογία, γεννώντας προκλήσεις οι οποίες, αν άμεσα δεν αντιμετωπιστούν, θα οδηγήσουν σε απώλειες δισεκατομμυρίων από τον προϋπολογισμό τόσο της Ένωσης όσο και των εθνικών κυβερνήσεων.


«Για τι ψηφίζουμε; Το διακύβευμα των Ευρωεκλογών», Στιγμιότυπα

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση που διοργάνωσε το «Κέντρο για τον  
Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό» και η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.,  με θέμα:  
«Για τι ψηφίζουμε; Το διακύβευμα των Ευροεκλογών», την Πέμπτη 9 Μαΐου  
2019, ημέρα της Ευρώπης, στην Αίθουσα Μοσκώφ, Περίπτερο 15 της Δ.Ε.Θ.,  
στο πλαίσιο των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής,  
καθηγητής κ. Ιωάννης Στεφανίδης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής  
της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό, κ. Πέτρος Στάγκος.
Εισηγητές των επί μέρους θεμάτων οι: Κάκη Μπαλή – Δημοσιογράφος,  
Κωνσταντίνος Μπλιάτκας – Συγγραφέας – Δημοσιογράφος,
Λίνα Παπαδοπούλου  – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και
Άρης Στυλιανού  – Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. και Πρόεδρος  του Δ.Σ. του ΚΘΒΕ.


«Για τι ψηφίζουμε; Το διακύβευμα των Ευρωεκλογών»

Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό και η Νομική Σχολή του  
Α.Π.Θ. διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα
«Για τι ψηφίζουμε; Το διακύβευμα των Ευρωεκλογών»,
με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης,

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Μοσκώφ, Περίπτερο 15 της Δ.Ε.Θ.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ανάδειξη του διακυβεύματος των επικείμενων  
Ευρωεκλογών. Τι σηματοδοτεί η άνοδος της ακροδεξιάς και των  
ευρωσκεπτικιστών; Ποια η θέση της Ελλάδας μέσα στο νέο διαμορφούμενο  
ευρωπαϊκό τοπίο; Ποια Ευρώπη θέλουμε; Ποια Ευρώπη μπορούμε να  
συν-διαμορφώσουμε; Τελικά, για τι ψηφίζουμε στις 26 Μαΐου;

Ομιλητές/τριες:
•       Κάκη Μπαλή – Δημοσιογράφος
•       Κωνσταντίνος Μπλιάτκας – Συγγραφέας – Δημοσιογράφος
•       Λίνα Παπαδοπούλου – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
•       Άρης Στυλιανού – Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών  
Α.Π.Θ. και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΘΒΕ.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και  
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό, κ.  
Πέτρος Στάγκος.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Νομικής  
Σχολής, καθηγητής κ. Ιωάννης Στεφανίδης.


Αφίσα Εκδήλωσης

H Ευρώπη εκ των έσω – Στιγμιότυπα

H Ευρώπη εκ των έσω – Στιγμιότυπα

Στιγμιότυπα από την επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Η Ευρώπη εκ των έσω» που διοργανώθηκε την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 από το νεοσύστατο Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.
Περισσότερα εδώ:
https://www.facebook.com/pg/Aristoteleio/photos/?tab=album&album_id=2193442967360046


H Ευρώπη εκ των Έσω

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ)
σας προσκαλούν στην επιστημονική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, ώρα 17:30 στην Αίθουσα συνεδρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Χαιρετισμός του Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κ.Περικλή Μήτκα
Χαιρετισμός της Κοσμήτορος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Καθηγήτριας κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου

Κεντρική Είσηγηση
Μαργαρίτης Σχοινάς, Επικεφαλής των Εκπροσώπων Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια
Εισαγωγικά: Πέτρος Στάγκος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. – μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωματών, Συμβούλιο της Ευρώπης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΝοΠ
Επιλογικά: Γιάννης Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. – Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΝοΠ

Συντονισμός του πάνελ και της συζήτησης με το κοινό
Ευγενία Σαχπεκίδου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΝοΠ

Back To Top