skip to Main Content

Σκοπός

 •  Η διεπιστημονικού, διεθνικού και διαχρονικού χαρακτήρα έρευνα ζητημάτων που άπτονται του κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, με απώτερο στόχο την ανάδειξη των κοινών αξιών των ευρωπαϊκών λαών, που (πρέπει να) αποτελούν, ταυτόχρονα και τα θεμέλια του ενωσιακού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 •  Η διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών, μεταξύ άλλων σε σχέση και με τάσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, καθώς και η σύνταξη δικαιοσυγκριτικών μελετών, για ζητήματα για τα οποία επιδιώκεται η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για τα οποία ισχύει ήδη ενωσιακό δίκαιο, με απώτερο στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του ενωσιακού δικαίου και την αύξηση της εγγύτητας των διαδικασιών του και της φιλικότητάς του προς τον πολίτη.
 •  Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, απευθυνόμενων κυρίως στην κοινωνία των πολιτών, για το ενωσιακό δίκαιο καθώς και για δυνατότητες ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση αυτού.
 •  Η οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων ή διδακτικών εκθέσεων με σκοπό την εκπαίδευση και εξειδίκευση Ελλήνων και αλλοδαπών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών και υποψηφίων διδακτόρων καθώς και την επιστημονική κατάρτιση ειδικών ερευνητών σε ζητήματα του ενωσιακού και ευρωπαϊκού δικαίου και, γενικότερα, του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.
 •  Η οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης με το ίδιο ως άνω υπό δ αναφερόμενο αντικείμενο.
 • Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα σε «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», σύμφωνα με τον κανονισμό 211/2011 της ΕΕ, ή να αναπτύξουν συναφείς πρωτοβουλίες.
 •  Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ακαδημαϊκούς φορείς ή/και σε φορείς της κοινωνίας πολιτών που επιθυμούν να δημιουργήσουν υποστηρικτικούς μηχανισμούς προστασίας ενωσιακών δικαιωμάτων («κλινικές δικαιωμάτων»).
 •  Η διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων όλων των δράσεων του Κέντρου σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και δημοσιεύσεις.
 • Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, για την αυτοδύναμη οικονομικά λειτουργία του Κέντρου, μέσω, μεταξύ άλλων, της διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων και δημόσιων χρηματοδοτήσεων, της αποδοχής χορηγιών και κληροδοτημάτων, της υλοποίησης έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων καθώς και της διεξαγωγής ερευνών, της κατάρτισης μελετών, της οργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή της παροχής εμπειρογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση «Δικτύου Νομικών Σχολών της Ευρώπης για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό», στο πλαίσιο του οποίου το Κέντρο θα επιδιώκει να προσδώσει προστιθέμενη αξία στις δράσεις του για την προώθηση των παραπάνω ειδικών σκοπών.
 • Η διεπιστημονική και διεθνική συγκριτική έρευνα της σχέσης του ενωσιακού δικαίου και του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού με άλλα δίκαια και άλλους νομικούς πολιτισμούς.
 • Η ανάληψη κάθε άλλης δράσης που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των παραπάνω ειδικών σκοπών καθώς του γενικού σκοπού του άρθρου 1 Β.

Δράσεις

 • (α) Αναπτύσσει συνεργασίες με Σχολές και Τμήματα του Α.Π.Θ. ή άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε.Ι. καθώς και με Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών, ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και διμερών ή πολυμερών διακρατικών μορφωτικών συμβάσεων επιστημονικών ανταλλαγών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το οικείο κάθε φορά κανονιστικό κείμενο.
 • (β) Αναπτύσσει συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιμέρους όργανα και οργανισμούς της, με τα Υπουργεία, με φορείς της Τοπικής ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, καθώς και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής, περιφερειακούς οργανισμούς και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
 • (γ) Συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Κέντρου.
 • (δ) Αναπτύσσει συνεργασίες με εκδοτικούς οίκους και προβαίνει σε έντυπες ή ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων των δράσεών του ή σε επιμέλεια συναφών επιστημονικών εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων και έντυπων ή ηλεκτρονικών περιοδικών.
 • (ε) Αναπτύσσει δίκτυο πηγών δεδομένων και βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, όπου συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που είναι χρήσιμα για την εκπλήρωση των σκοπών του.
 • (στ) Δημιουργεί βιβλιοθήκη, τόσο συμβατική, όσο και ψηφιακή, που περιλαμβάνει τα επιστημονικά έργα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του.
 • (ζ) Προβάλλει τις δράσεις του με κάθε πρόσφορο μέσο.
 • (η) Προκηρύσσει υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας.
 • (θ) Διεκδικεί ερευνητικά προγράμματα και εθνικές ή ενωσιακές χρηματοδοτήσεις για τις δράσεις του, αποδέχεται χορηγίες και κληροδοτήματα και συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργου ή άλλες συμβάσεις για αντικείμενα που εμπίπτουν στους σκοπούς του.
 • (ι) Κάνει χρήση κάθε άλλου μέσου που κρίνεται σκόπιμο για την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του.
Back To Top